Προσφορές

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πολιτικές καταλύματος

Χρήσιμες πληροφορίες

Ενοικίαση οχημάτων: είναι απαραίτητο ο οδηγός να είναι κάτοχος ευρωπαϊκού ή διεθνούς διπλώματος οδήγησης. Μπορείτε να κάνετε μετατροπή του διπλώματός σας σε διεθνές στην ιστοσελίδα www.e-ita.org.
Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι 230V AC (50Hz). Επομένως, για να λειτουργούν σωστά και χωρίς προβλήματα οι συσκευές από την Βόρεια Αμερική χρειάζονται μετασχηματιστή και από την Αγγλία έναν ειδικό προσαρμογέα.
Πρωτεύουσα της χώρας: Αθήνα
Επίσημη γλώσσα: Ελληνικά
Νόμισμα: Ευρώ (€)
Διεθνής τηλεφωνικός κωδικός της Ελλάδας: +30
Τηλεφωνικός κωδικός της Νάξου: 2285
Ώρα Ελλάδος: GMT+2
Ο καιρός στη Νάξο

Like!
1